Kategori: Drivande hundraser

Olika stövare

Stövare kommer från tyskans ord ”stover” och det är en typ av jakthund som är oerhört populär i Sverige. Enbart i detta land finns fyra olika stövarra

edvin

Bayersk viltspårhund

Bayersk viltspårhund skiljer sig en hel del från övriga drivande hundar och då främst genom att den är avlad för att spåra vilt i lina. Den kommer frå

edvin

Tax

Taxen är en av de mest karaktäristiska jakthundarna bland de långsamt drivande raserna och denna lilla hund används också vid grytjakt. Dessa tyska na

edvin

Hundar av bassettyp

Lågbenta jakthundar används för en lite långsammare drevjakt och det är inte bara drever som är en lågbent och långsamt drivande hundras. Bland de mes

edvin