Drivande hundraser

Olika stövare

Stövare kommer från tyskans ord ”stover” och det är en typ av jakthund som är oerhört populär i Sverige. Enbart i detta land finns fyra olika stövarraser och fler finns dessutom i våra nordiska grannländer liksom i övriga Europa. Till skillnad från småväxta jakthundar som beagle och jakthundar med dvärgväxt som tax som driver långsamt, är stövare en normalväxt hund med ett snabbare drev.

Historia

Det sägs att de svenska stövarna såg dagens ljus så tidigt som under 1600-talet då de infördes från kontinenten och då främst från Tyskland. En framstående ägare av stövare var Karl XII, vars kända hund Pompe ska ha varit av stövartyp. I takt med att aveln tog fart och fortskred så skapades flera olika stövarraser och dessa är än idag mycket närbesläktade.

De svenska raserna är:

  • Hamiltonstövare
  • Smålandsstövare
  • Gotländsk stövare
  • Schillerstövare

Hamiltonstövare – Sveriges nationalras

Den främsta stövaren i Sverige får nog ändå sägas vara hamiltonstövare som blev en officiell ras någon gång i slutet av 1800-talet. Namnet har den fått av den renommerade man som grundade Svenska Kennelklubben, det vill säga hovjägmästare Adolf Patrik Hamilton, och rasen var länge en av Sveriges mest populära hundraser. Tyvärr, är den inte lika populär idag och har fallit längre ned på listan men den anses ändå vara Sveriges nationalhundras.

Egenskaper

Stövare uppskattas vanligen av jägare då de är duktiga på att driva vilt och då de ofta är ganska lättdresserade. De används främst vid jakt på hare, rådjur och räv, där det ibland talas om rådjursrena stövare vilket innebär att stövarna tränas till att enbart driva rådjur.

Utseende

De flesta stövarna ligger någonstans mellan 50 – 60 centimeter i mankhöjd, där hamiltonstövaren är den största. Färgmässigt ser de lite olika ut då hamiltonstövaren vanligen är vit, ljusbrun och svart medan exempelvis smålandsstövaren endast är svart med ljusbruna tecken. Även schillerstövaren är svart och brun men denna ras har fler bruna partier än smålandsstövaren och gotlandsstövaren är vanligen brun och vit.