Kategori: Drever

Småhunds-SM & Drever-SM

Småhunds-SM är de svenska mästerskapen i drev för små hundraser. Det är ett relativt stort event för jaktintresserade och hundägare av raserna drever,

edvin

Vad är en vargflykting?

I hundkretsar talas det ibland om vargflyktingar. Begreppet är inte helt tydligt så vad är det egentligen? Är det vargar som är på flykt? Skulle det k

edvin

Jaktödem vanligt hos drever

Generellt sett är drever en väldigt frisk hundras men det finns framför allt ett aber som drabbar denna hundras i större utsträckning än den drabbar a

edvin

Drever är en drivande hund

Att den drivande hundrasen drever kallas just för drever är ingen slump. Hundrasen är nämligen avlad för att arbeta i drev och att således driva vilte

edvin