Drever

Småhunds-SM & Drever-SM

Småhunds-SM är de svenska mästerskapen i drev för små hundraser. Det är ett relativt stort event för jaktintresserade och hundägare av raserna drever, beagle, basset och tax. Faktum är att det är så pass populärt att tidningen Jaktjournalen brukar vara på plats för att kunna rapportera direkt och hålla sina läsare uppdaterade på webben.

Själva mästerskapet hålls årligen på lämplig plats i Sverige, där provrutor förbereds så att hundarna ska kunna spåra och driva vilt. Målet är att få fram en vinnare och att kunna avgöra vilken liten drivande ras som är mest lämplig för drevjakt. Totalt tävlar tre hundar från varje ras och det totala antalet deltagare är således tolv stycken.

För drevers del sker uttagningar till Småhunds-SM genom Drever-SM. Detta mästerskap inom rasen hålls årligen och är en utdragen kamp mellan olika drevrar i allt från klubbmästerskap till större tävlingar. Enligt Svenska Dreverklubben är det egentliga syftet med dessa tävlingar att kunna hitta bra avelshundar och utvärdera hur aveln fortskrider. Samtidigt brukar inspirationen och tävlingslusten vakna hos de allra flesta och Drever-SM blir således mycket mer än bara ett verktyg i aveln – det blir ett folkligt jippo som sprider mycket glädje.