Jakt

Förvildade hundar

Hunden är en av människans mest trogna husdjur och det är inte för inte som hunden kallas för människans bästa vän. De allra flesta hundar har naturligtvis också en äventyrlig sida och därmed är det många hundar som gärna tar sig en extra sväng i närområdet, om tillfälle ges. Ett sådant tilltag kan få både husse och matte att vanka av och an av oro men i de allra flesta fall går det naturligtvis bra och hunden kommer snart hem igen.

Det finns dock tillfällen när så inte är fallet trots att hunden inte har förolyckats och trots att hunden kommer från ett tryggt hem. Det är så att hundar kan bli förvildade, trots det starka bandet med människan, och denna förvildning kan gå oerhört snabbt. En förvildning kan ske på bara ett par dagar och efter tre eller fyra dagar är många hundar helt förvildade. Mest utsatt för detta fenomen är jägare och jakthundar, bland annat då jakthundar rör sig över stora områden och lätt kan bli uttröttade och förvilla sig.

Vad är förvildning?

Att en hund blir förvildad innebär att den undviker människor och detta beteende gäller även när husse och matte är i närheten. Hunden blir helt enkelt oerhört skygg och försiktig, där den inte vill eller vågar ta kontakt med någon människa. En förvildad hund migrerar sällan utan rör sig snarare i ett enda område. Det här beteendet gör att de ofta ses av människor och att ägaren på så vis får veta var hunden befinner sig. Att fånga in en förvildad hund görs sällan med lätthet. Fällor kan behöva gillras eller så kan ägaren behöva locka och pocka under lång tid, till dess att hunden vågar sig fram. Ett tips att ta med sig här är att det sällan räcker med att ropa på hunden, istället kan du behöva prata med samma kärvänliga ton som du vanligtvis gör hemma i köket eller soffan. Det förhåller sig säkerligen så att hunden hör dig när du ropar men ändå inte vågar gå fram, att prata familjärt är därmed ett säkrare kort.

Förvildningar med lyckliga slut

Det finns anekdoter om båda dessa typer av fall. En jämthundstik var borta under några dygn och på tredje dygnet fick husse nys om var hon befann sig. Husse körde dit och började ropa men hon vågade sig inte fram. När husse ändrade tonläge kom hunden som skjuten ur en kanon och hoppade rakt upp i hans famn. Den andra anekdoten handlar om en gråhundshane som var borta i över ett år och som sedermera kunde fångas in då den skådats vid en soptipp, där den till en början var aggressiv men sedan betedde sig som om den aldrig lämnat hemmet.