Drever

Vad är en vargflykting?

I hundkretsar talas det ibland om vargflyktingar. Begreppet är inte helt tydligt så vad är det egentligen? Är det vargar som är på flykt? Skulle det kunna vara människor som är på flykt undan vargar? Kanske är det hundar som flyr från vargar? Svaret ligger nog närmast de två sistnämnda alternativen. Att vara vargflykting handlar om att jägare beger sig med sina jakthundar till jaktmarker där varg saknas. Inte sällan äger de egen mark men anser sig inte kunna jaga på den av den anledningen att det finns varg där. De kan alltså sägas fly undan vargen när de väljer att jaga på andra marker.

Anledningen till denna flykt är ofta att vargar skadar och dödar deras hundar. Ett par uppfödare av drever som har kommit att bli vargflyktingar är Reidar Lingvall och Mette Andersen Lingvall på Lingvall Kennel, som åker 50 mil enkel resa för att jaga med sina hundar trots att de äger egen jaktmark där de bor. Lingvall Kennel fick en av sina tikar ihjälbiten av varg, där husse hörde hennes dödsskri men hittade henne först sju timmar senare – då fanns bara matstrupen och maginnehållet kvar. Sedan dess har fler jakthundar dödats av varg i området.