Jakt

Ansvarsfullt jagande

Att jaga med hund innebär ett stort ansvar då felanpassade hundar kan ställa till onödig skada och det finns därmed ett helt gäng med bestämmelser över hur jakt får ske. I Jaktförordningen finns all gällande lag för jakt med hund samlad och den kan hittas hos bland annat Sveriges Riksdag i Svensk Författningssamling. Några viktiga punkter nämns här i korthet.

Se till att jaktmarken är stor nog

Drivande hundar bör arbeta så lite som möjligt på annans jaktmark och därför är det viktigt att den egna jaktmarken är stor nog för att säkerställa detta. Olika hundraser rör sig över olika distanser och det brukar sägas att tax kräver en jaktmark som är 50 hektar, drever 100 hektar och stövare 200 hektar.

Var varsam med viltet

Det gäller att anpassa hunden efter viltet som jagas och exempelvis aldrig använda alltför snabba hundar vid jakten då de riskerar att komma i kapp viltet. Beakta även terräng och väderlek då detta kan påverka hur snabbt de olika djuren kan röra sig.

Kom ihåg eftersökshunden

Inte att förglömma är regeln om att en eftersökshund måste finnas på skottplatsen inom två timmar, i de fall som viltet tros ha blivit skadeskjutet.