Jakt

Det viktiga viltspåret

Att kunna spåra vilt är självfallet oerhört viktigt för en jakthund att kunna, det är ju trots allt vad jakt handlar om. När det talas om viltspår är det dock inte denna typ av spårning som vanligen åsyftas, istället menas främst hundar som tränas för eftersök. En eftersökshund används för att spåra upp djur som har blivit skjutna eller som har förolyckats i trafiken. Eftersökshundens uppgift är att hitta viltet så att en jägare snabbt kan avliva det, om det skulle behövas, så att det inte utsätts för onödigt lidande.

Jaktförordningen

Det spelar ingen roll hur skicklig en jägare är, risken finns ändå att djuret kan bli skadeskjutet. Av den anledningen beskrivs det i jaktförordningen hur det ska finnas en viltspårstränad hund på skottplatsen inom två timmar. Denna bestämmelse gäller för bland annat hjort, vildsvin, björn, lo och mufflonfår. Att ha en hund som kan arbeta metodiskt och som är duktig på att spåra vilt är därmed en nödvändighet vid jakt.

Jaktprov

För att testa viltspårshundar finns det ett prov som heter viltspårsprov. Att genomföra viltspårsprov har blivit oerhört populärt bland både jägare liksom vanliga hundägare som ser viltspår som en bra aktivering för sina hundar och det är Svenska Kennelklubben eller Svenska Jägareförbundet som anordnar proven. Provet är således öppet för alla hundar, både rasrena och blandraser, och för de renrasiga hundarna kan detta prov resultera i championat. Det finns två klasser att tävla i, anlagsklass och öppen klass, där hundarnas förmåga att följa ett vindlande blodspår genom terräng testas.