Jakt

Drevprov – en nyckel i avelsarbetet

I hundvärlden finns det massor av olika prov att genomgå med sin hund och det gäller inte minst inom grenen jakthundar, där det framför allt finns en rad olika jaktprov att genomföra. De olika jaktproven skiljer sig åt beroende på vad syftet är med dem och de är ofta anpassade efter en viss typ av hund och ibland för en specifik hundras. Där finns exempelvis älghundsprov, grytjaktsprov och jaktprov för olika fågelhundar såsom stående fågelhundar eller retrievers, för att nämna några. Det finns även jaktprov för skällande fågelhundar, för vildsvinshundar och för drivande hundar.

Drevprov för drever

Vad det gäller hundrasen drever så är det ett särskilt jaktprov för drivande hundar som är aktuellt, vilket också kallas för drevprov. Drevprov arrangeras för raserna drever, tax, beagle samt de olika bassettyperna och det är respektive specialklubb som står som värd för drevprovet. För drevers del sköts således de så kallade drevproven för drever av Svenska Dreverklubben. Det finns ytterligare ett prov för drivande hundar, vilket kallas just för jaktprov för drivande hundar, men det är till för stövarraserna.

Syftet med drevprov

Om jakt med drivande hund enbart är en hobby kan det kanske tyckas onödigt att genomföra drevprov men så är inte fallet då drevprov är väldigt viktiga för hela dreverpopulationen. Drevprov handlar nämligen om ett bredare perspektiv och sträcker sig längre än till enbart individnivå. Självfallet får dreverägaren ett slags kvitto på vad den egna hunden kan när ett drevprov genomförs men ett prov talar om så mycket mer. Det är nämligen en viktig nyckel vid avelsarbetet, inte minst då det ger uppfödaren en chans att utvärdera föräldradjuren och deras möjlighet att efterlämna jaktdugliga hundar. Nog har det hänt mer än en gång att duktiga jakthundar har fått valpar som inte håller måttet, så ju fler valpar ur en kull som genomför drevprovet desto bättre bild får uppfödaren av sina avelsdjur.

Prov visar jaktegenskaper

Ett drevprov kan således berätta för både hundägare och uppfödare vilka jaktegenskaper den enskilda hunden har och när tillräckligt många resultat sammanställs så skapas även en tydlig bild av hur rasen ser ut för stunden. Det ger i sin tur uppfödarna en chans att göra vissa korrigeringar i sitt avelsarbete, om så behövs. Kanske kan det vara så att många drevrar visar sig ha ett för otydligt skall och att det därmed behöver förbättras eller kanske förhåller det sig så att många drevrar är väldigt noga i sitt spårande så att mindre fokus kan läggas på detta inom aveln? Jaktprovet kan också visa hurdan uthålligheten under jakten är inom rasen och huruvida hundarna överhuvudtaget har fysiken för att klara av detta påfrestande förfarande eller om fokus exempelvis måste läggas på anatomiska förbättringar. Trender som dessa kan enbart drevproven tala om.