Drever

Drever är en drivande hund

Att den drivande hundrasen drever kallas just för drever är ingen slump. Hundrasen är nämligen avlad för att arbeta i drev och att således driva viltet under jaktepisoderna. För den oinsatte är det förmodligen inte helt klart vad ett drev är eller vad det innebär när en hund driver vilt och denna artikel ämnar förklara detta i korta drag.

Olika jaktmetoder

Det finns många olika jaktmetoder och olika metoder används beroende på vilket djurslag som jagas. Att använda sig av hundar som är specialiserade på olika saker kan underlätta jakten något oerhört. Några typer av hundar som används är till exempel stötande hundar, såsom jaktspaniel, som har till uppgift att nosa upp viltet och stöta upp det från dess gömma så att jägaren kan skjuta det, liksom apporterande hundar som har till uppgift att exempelvis apportera fåglar i vatten efter att de har skjutits.

Att driva vilt

Ytterligare en jaktmetod är drev, där specialiserade hundar som drever används för att spåra viltet och på så vis driva det framåt. Egentligen är det inte nödvändigt att använda hundar vid drev, då det även går att driva vilt med exempelvis människor som går i drevkedjor. Syftet är att viltet ska drivas till jägaren så att jägaren kan skjuta det. Vad det gäller drivande hundar så driver de ofta skällande så att jägaren kan lokalisera i vilken riktning som hunden – och således viltet – rör sig.

Mening med drivande hundar, såsom drever, är aldrig att hunden ska hinna i fatt viltet. Istället ska hunden befinna sig på betryggande avstånd från det vilda djuret och av denna anledning bör drivande hundar röra sig så pass långsamt att det aldrig är någon risk.